Khách sạn » Hotels in Catba
Khách sạn tại Cát Bà

    Giá::

Khách sạn tại Cát Bà

STT

Tên Khách sạn

Địa Chỉ

Số Điện Thoại

Số Fax

1

Khách sạn Thái Dương

Số 203, Tổ 11, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888376, 0976480036, 0982887598

2

Khách sạn Nhật Anh

Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888394, 0912940909

0313.888394

3

Khách sạn Thu Hà

Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888343

0984412100 0913538150

0313.888343

4

Khách sạn An Tâm

Số 173-174 Khu Trung Tâm Du Lịch Cát Bà, Hải Phòng

0313.888214 0912645435

0313.888379

5

Khách sạn Phong Lan

Cảng Cá, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888605 0989664356

0313.888605

6

Khách sạn Trung Hoa

Cát Bà, Hải Phòng

0313.888426
0313.244808 0912499257 0984916558

7

Catba Paradise Hotel

Số Nhà 238, Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888568, 0982534657

0313.887754

8

Khách sạn Điện Lực Cát Bà

Số 208, Đường Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

0313.245245, 0313.232448

0313.688646

9

Khách sạn Các hoàng Tử

Khu Du lịch Cát Bà, Hải Phòng

0313.888899, 0912810555

0313.887666

10

Khách sạn Anh Thu

Số 193, Đường ¼, Cát Bà, Hải Phòng

0313.918868, 0973078868

11

Khách sạn Thanh Tùng

Số 198, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888364, 0904404208

12

Khách sạn Phú Gia

Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888192, 0313.888376

0313.888193

13

Khách sạn Quang Minh

Số 307, Tổ 20, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888229, 0989123217

14

Khách sạn& Nhà Hàng Hà Vy

Tổ 20, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.688643, 0913560131, 0979466394

15

Khách sạn Holiday View

Đường 1/4, cát Bà, Hải Phòng

0313.887200

0313.887208/209

16

Khách sạn Hướng Dương

Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888429,

0313.888890

0313.888451

17

Khách sạn Hoàng Hôn

Tổ 18, Khu 4, Cảng Cá, Cát Bà

0313.888370, 0912094659

0313888655

18

Khách sạn& Nhà Hàng Trúc Lâm

Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.277027, 0916552403

0313.888577

19

Khách sạn Thảo Minh

Khu Trung Tâm Du Lịch Cát Bà, Hải Phòng

0313.888408, 0989387315

0313.888630

20

Khách sạn Hoa Phượng

Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.887735, 0912810548,

0982502966

0313.887735

21

Khách sạn &Nhà hàng Mỹ Ngọc

Số 212 Khu cảng mới, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888199, 0912811479

0313.888422

22

Khách sạn Anh Thuận

Khu trung tâm du lịch, Cảng cá, Cát bà, Hải Phòng

0313.888674

0313.244821 0912119230

23

Khách sạn Trường Giang

Số 301 Đường Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

0313.887181 0936017728

0313.887181

24

Bay view Hotel

Số 246, Tổ 20, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.688241

0313.688264 0904522428 01687165305

25

Whisper Nature (Bungalow&Resort)

Làng Việt Hải, Cát Bà, Hải Phòng

0313.2657678

26

Khách sạn Thăng Long

Tổ 20, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888790 0913560131

27

Khách sạn Mặt Trời Và Biển

26-28, Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888315,

0313.887766

0313.888475

28

Khách sạn Lan Hoàng Điệp

Đường Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

0313.887760 0912255931

0313.887760

29

Khách sạn Hương Cảng

Số 202, Đường 1/4, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888399, 0914691683

30

Catba Harbour Inn

Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888324, 0904142006

0313.888324

31

Khách sạn Giếng Ngọc

Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888286

0313.888243 0913311006 0913024290

0313.888461

32

Khách sạn Thái Long

Số 285, Đường Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

0313.887713 0912547178

33

Khách sạn Quang Minh

Số 307, Tổ 20, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888229, 0989123217

0313.888570

34

Khách sạn Sông Biển

Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

0982887598, 0983781555

0313.888671

35

Khách sạn & Nhà hàng nổi Thành Công

Tổ 19, Cát Bà, Hải Phòng

0313.232540,

0313.888559, 0913245540

0313.888777

36

Khách sạn Khánh Huyền

Số 204, Đường 1/4, Tổ 18, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888405, 0912155026, 0986946909

0313.688458

37

Khách sạn Trà My

Cát Bà,Hải Phòng

0313.888650, 0983416699

0313.888377

38

Khách sạn & Nhà hàng Thái Bảo

Tổ 18, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0318.88880, 0975514724

39

Khách sạn Hương Sen

Đường Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng

0313.887381 0313.887383

0313.887380

40

Khách sạn Hoàng Vũ

Tổ 18, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.888162, 0915907878

41

Khách sạn Trang Anh

Số 175, Đường 1/4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.688468, 0943034950, 0947165566

42

Nhà Nghỉ Nam Phương

Tổ 18, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.688496
0313.888561, 0989538159

43

Nhà hàng Nam Phương

Cảng Cá, Tổ 18, Khu 4, Cát Bà, Hải Phòng

0313.688496, 0989538159